Подробна карта на градския транспорт

За да имате винаги тази схема на разположение с вас на мобилно устройство под Андроид, може да инсталирате безплатно приложението от Google Play:

Туристическа карта на Пловдив

Или да я разгледате от връзката тук:

https://www.plovdiv-transport-map.truenorth.bg/

Тази транспортна схема е част от цялостен проект за туристическа навигация за град Пловдив, която съм описал подробно в статията тук: Туристическа карта на Пловдив

Защо са необходими тези схеми? Защо въпреки стотиците приложения за смартфон, карти и мобилна навигация, е необходимо да има информационни табла, разбираеми и ясни карти и схеми в градската среда? …


или всички тепета на едно място

От връзката по-долу може направо да разгледате в детайли крайния резултат:

Туристическа карта на Пловдив

или да инсталирате на вашето мобилно устройство приложението, съвместимо за сега само за Андроид:

https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.truenorth.plovdiv

Туристическа навигация или градска система за ориентиране

Настоящата статия, описва разработката за туристическа карта на град Пловдив и е опит да се представят малка част от световните практики по създаването на системи за ориентиране за големи и сложни като структура пространства, каквито се явяват градовете. Да се определят особеностите при поднасяне на информацията, с помощта на средства за навигация като карти, пиктограми, знаци и информационни табла.

Въведение

В една градска среда можем да отделим три основни типа пространства…


От връзките по-долу може направо да разгледате в детайли крайния резултат:

1. Обща схема на железопътната мрежа в България:
http://www.bulgaria-rail-map-1.truenorth.bg/

2. Маршрутна схема на железопътната мрежа в България:
http://www.bulgaria-rail-map-2.truenorth.bg/

Първо ще започна с малко факти и данни, свързани с развитието на железопътния транспорт у нас. Стори ми се интересно да извадя в сравнително кратък вариант основните моменти, исторически и природни дадености, които основно са повлияли в сформирането на железопътната ни мрежа и да отговорят на въпроса защо тя изглежда именно така днес.

Малко история

Още преди Освобождението (1878 г.), през 1864 г., е дадено начало на строителството на първата железопътна линия у…


Как би могла да изглежда тя

Схема на нощния градски транспорт в София може да се разгледа във високо качество тук:

http://www.truenorth.bg/bus/map_night_transport_sofia.jpg

Най-накрая, дългоочакваното събитие за столицата ни скоро ще бъде факт! В София ще заработи нощен градски транспорт и столичани ще бъдат една крачка по-близо до възможността да живеят в един по-модерен европейски град.


Схемата във високо качество може да се разгледа тук:

Вариант 1 — допълнени са трамвайни маршрути

За удобно ползване от мобилно устройство или компютър, следвайте този линк: http://metro-map-sofia.truenorth.bg/

Нашата столица не е с най-развит и оптимален градски транспорт, също няма как да сравняваме и метро-мрежата си, с останалите европейски градове. Същинското строителство започна сравнително отскоро. Всеизвестно е, че за един съвременен голям град, релсовият транспорт, било то подземен или надземен, е гръбнак, на който стъпват останалите видове транспорт. И е по-бърз, и е по-екологичен. Трамвайният също влиза в това число, но само ако има обособена лента за движение, върху пътното…


Трамвайна ретро линия 35 (пл. Възраждане — пл. Журналист), схема на маршрута

Малко история


Още статии:

Статия — Схема на нощния градски транспорт в София 2018

Статия — Схема на метрото в София 2018

За по-удобно използване на актуалната картата за градски транспорт от мобилни устройства, може да ползвате този линк тук: http://sofia-transport-map.truenorth.bg/

Защо е необходима такава схема? Кому е нужна тя след като има безброй навигационни сайтове, приложения, има Гугъл? Вече е толкова лесно да създадеш маршрут в телефона, той да те навигира в пространството, да те позиционира точно къде си и да ти предложи няколко варианта за път. Всичко е от ясно, по-ясно.

Stoian Stoianov

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store